Realisatie responsive WordPress website

Voor Bijzonder Document is er een responsive WordPress website gerealiseerd.

Bijzonder Document

Bijzonder Document fotografeert het afscheid van een dierbare. Op deze wijze zorgen wij voor een blijvende herinnering. Wie waren er tijdens de plechtigheid? Wie heeft er gesproken? Hoe zagen de bloemen eruit? Het vastleggen van de crematie of begrafenis en alles wat ervoor of erna plaatsvindt kan van groot belang zijn. De beelden kunnen houvast bieden bij de rouwverwerking. Wij maken een reportage van de dag. Een Bijzonder Document. De tijd maakt herinneringen vager. Ook kan het zijn dat uw kinderen te klein zijn om de dag bewust mee te maken. Misschien heeft u familieleden of vrienden die niet aanwezig kunnen zijn. De beelden die Bijzonder Document maakt kunnen daarom zowel vlak na het afscheid als in vele jaren die volgen belangrijke ondersteuning bieden.