Ontwerp en bouw WordPress website Provinciale Monumentenlijst Drenthe

Ontwerp en bouw WordPress website

Voor de Provinciale Monumentenlijst Drenthe is een WordPress-ontwerp op maat gemaakt. Het ontwerp is omgezet naar WordPress templates welke eenvoudig en efficient zijn in te vullen. Er worden automatisch interactieve plattegronden gegenereerd op basis van custom fields en Google Maps. Via custom post types en taxonomies kunnen panden worden gefilterd op bepaalde eigenschappen. Onder de noemer “Mijn verhaal van Drenthe” kunnen (oud)-bewoners van monumenten hun ervaringen delen.

Provinciale Monumentenlijst Drenthe

Monumenten vertellen ons het verhaal van Drenthe. Het maakt ze tot een kostbaar bezit voor onze dorpen en steden en voor het Drentse platteland. Monumenten geven Drenthe haar eigen gezicht. Daarom alleen al zijn ze onze aandacht en zorg meer dan waard. In 2007 besloot de provincie Drenthe om de monumenten van bovenlokaal belang te inventariseren. Libau voerde deze opdracht voor de provincie uit. In april 2009 is de eerste serie met beschermde provinciale monumenten aangewezen. In mei 2010 zijn ook de monumenten uit de “Wederopbouwperiode” (vanaf 1940 > 40 jaar) aan de provinciale monumentenlijst toegevoegd. Deze provinciale monumenten nemen een eigen positie in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. Provinciale monumenten zijn monumenten van bovenlokale betekenis, ze zijn van belang voor de hele provincie. Ze vormen een aparte categorie naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten.

  • Een rijksmonument is cultuurhistorisch gezien van nationaal belang. De bescherming wordt geregeld in de Monumentenwet 1988. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist over het aanwijzen van rijksmonumenten.
  • Een provinciaal monument is cultuurhistorisch van bovenlokale betekenis. De bescherming van de Drentse monumenten is geregeld in de Provinciale Monumentenverordening 2008. Provinciale monumenten worden aangewezen door het college van Gedeputeerde Staten.
  • Een gemeentelijk monument is cultuurhistorisch van belang voor de eigen gemeente. De bescherming wordt in een gemeentelijke monumentenverordening geregeld. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders.